Velkommen til Audio Logopedisk kontor

Vi behandler voksne og barn med tale, språk, kommunikasjon, stemme, svelgvansker og hørselsvansker.
Vi behandler på vårt på vårt kontor eller i hjemmet/institusjon når lege rekvirerer det.

Vi gir behandling induviduelt og i grupper.


Våre fagområder er:

AFASI, språkvansker etter hjerneslag, skade eller annen sykdom.
Dysartri
Dysfagi (Svelgvansker)

 

Hørselsvansker
CI implantat, systematisk lyd/lyttetrening
Munnavlesningsteknikk
Høretaktikk
Kommunikasjonstrening for hørselshemmede
Tilvenning /oppfølging av høreapparat
Taletrening for hørselshemmede
Tegn til tale

 

Organiske og  funksjonelle stemmevansker
Tale/stemmevansker forårsaket av MS, Parkinson og andre nevrologiske tilstander.
Stemmeutvikling for personer med stor stemmebelastning, profesjonelle og amatører.

 

Taleflytvansker
Stamming og løpsk tale

 

Artikulasjonsvanker/uttalevansker
Fonologiske vansker

 

Oral Placement Therapy / TalkTools, logopedene er kurset i disse teknikkene.

 

Lese- og skrivevansker (Dysleksi)

 

Alternativ kommunikasjon
Rådgivning og veiledning innenfor ulike kommunikasjonsvansker.
Utredning av hørseltekniske hjelpemidler.