Velkommen til Audio Logopedisk kontor

» Råd og tips til foreldre og familen rundt et barn som stammer

» Råd til dem som snakker med hørselhemmede

» Råd om afasi og samtale

» Råd for stemmehygiene

 

 

 

 

 

 

 

Råd for stemmehygiene

Hvis du kjenner ubehag i halsen når du snakker, som for eksempel tretthet, sårhet, stadig kremtetrang etc, betyr det sannsynligvis at du har misbrukt stemmen din.

For å endre/ minske ubehaget kan du tenke igjennom følgende råd:


 • Lær deg å kjenne igjen når dette ubehaget skjer. Forsøk å finne en mer skånsom måte og snakke på-

 • Når du er trett, bruk stemmen så lite som mulig.

 • Når du er forkjølet og hes, i fysisk eller psykisk uballanse, bruk stemmen mest mulig skånsomt.

 • Når du føler tretthet i stemmen, legg da vekt på å snakke ekstra tydelig og rolig.

 • Når du ønsker å skåne stemmen din, men likevel er nødt til å prate. Pass på at du bruker artikulasjonsapparatet ditt godt. Folk har ofte nytte av å se på munnbevegelsene dine.

 • Lær deg å snakke i et stemmeleie som passer for deg. Kjenn etter hvilket leie som er uanstrengt for deg. Det kan ofte være lurt å ”slippe” stemmen ned til et mørkere leie. Det viktigste er å ha en uanstrengt følelse når du snakker.

 • La stemmen din ha passe styrke. Bruk ikke for sterk stemme.

 • Vær spesielt forsiktig med å presse stemmen når du er hes eller følerubehag. Det samme gjelder når det er bakgrunnsstøy, sitter i bil etc.

 • Ta en dyp innpust, dvs fyll lungene fulle, før du begynner å snakke. Ta ofte småpauser mens du snakker. Legg vekt på å snakke rolig og tydelig.

 • Forsøk å spenne av i kjeven. La det alltid være et mellomrom mellom tennene, ikke bit tennene sammen.

 • Stress ned! Generelt er avspenning verdifull. Sørg for å ha god tid og vær snill med deg selv.

 • Lær deg å bruke myk ansats i begynnelsen av ordene. Dette gjøres ved å tenke på en H før ord som starter med vokal. For eksempel: H - anden, h – esken. (Ved sangtrening gjelder ikke dette).

 • Unngå å kremte, og host så skånsomt som mulig. Svelg eller drikk noe i stedet for å kremte om mulig.

 • Unngå å hviske. (Hvisking er ensidig og belastende muskelbruk i det lange løp).

 • Unngå å røyke og unngå uforholdsmessig stort forbruk av alkohol.

NB: Ved heshet som varer over 14 dager uten ledsagende forkjølelse, bør lege, helst øre - nese- hals - lege, konsulteres.

(Fritt fra utskrift om råd fra Bredtvet kompetansesenter for logopedi, team for stemme).