Velkommen til Audio Logopedisk kontor

» Råd og tips til foreldre og familen rundt et barn som stammer

» Råd til dem som snakker med hørselhemmede

» Råd om afasi og samtale

» Råd for stemmehygiene

 

 

 

 

 

 

 

Råd om afasi og samtale

 • Tenk deg at god tid er god hjelp. God tid gjør det lettere for den afasirammede å forstå og delta i samtalen.

 • Innstill deg på lengre pauser enn du er vant til i samtaler.

 • Innta en lyttende holdning og vær en aktiv lytter.

 • Samtidig som du avventer og gir god tid, er det naturlig å hjelpe til eller gjette på de stedene i samtalen der samtalesituasjonen eller den afasirammede inviterer til det.

 • Skill mellom språktrening og samtale.

 • Bruk tydelige gester, blikk og lignende. Det kan bidra til at den afasirammede har lettere for å forstå innholdet i samtalen.

 • Bruk korte enkle setninger med uttrykksfull stemme og ansiktsuttrykk. Det gjør det lettere å forstå hva du sier for den afasirammede.

 • Kun muntlig informasjon kan være vanskelig for den afasirammede. Bruk gjerne kroppsspråk for å klargjøre budskapet.

 • Skriv ned nøkkelord eller emneord med tydelige bokstaver på et ark.

 • Det samme gjelder for klokkeslett og tall.

 • Still ja/nei spørsmål i stedet for hvordan og hvorfor -spørsmål.


(Fritt sakset fra boken: Afasi og samtale. Corneliussen M, m fl 2006. Bredtvet kompetansesenter for logopedi).


Lettleste tidskrifter og informasjon for afatikere:

Afasiposten, sendes gratis til medlemmer av Afasiforbundet i Norge (www.afasi.no)

Klar Tale, lettlest ukeavis ( www.klartale.no).