Velkommen til Audio Logopedisk kontor

» Råd og tips til foreldre og familen rundt et barn som stammer

» Råd til dem som snakker med hørselhemmede

» Råd om afasi og samtale

» Råd for stemmehygiene

 

 

 

 

 

 

 

Råd til dem som snakker med hørselhemmede

  1. Lyset må være vendt mot den som snakker.

  2. Ansiktet må være vendt mot den hørselshemmede.

  3. Snakk langsomt og tydelig, uten å overdrive.

  4. Bruk hele setninger, - enkle og ikke for lange.

  5. Unngå uvante og uvanlige ord.

  6. Bruk normal stemmestyrke.

  7. Bruk mimikk/ansiktsuttrykk og gester.

  8. Gi stikkord om emnet det snakkes om.

  9. Unngå unødig bakgrunnsstøy.

  10. Snakk aldri med hånden for munnen, bak en avis eller lignede.