Velkommen til Audio Logopedisk kontor

Kontoradresse:
Audio-logopedisk kontor,
Stortorget 24,
2000 Lillestrøm

 

Logoped MNLL Margrete Amundsen, tlf 950 87 775
E - mail: margrete.amundsen@me.com

 

Audiopedagog MNAF Tone Ingsøy-Verp, tlf: 922 35 019
E – mail: tonemlb7@gmail.no

 

Logoped MNLL Solveig Skrolsvik, Tlf: 90944370
E-mail: solveig@skrolsvik.no

 

 

Vi formidler kontakt mellom oss eller andre fagpersoner ved behov.