Velkommen til Audio Logopedisk kontor

Audio-logopedsk kontor har avtale med HELFO.
Dvs at HELFO kan gi full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad eller annen lovgivning. Dette avhenger av diagnosen.
Vi kan være behjelpelige med søkeprosessen.

 

Avlysing av behandling/undersøkelse må skje 24 timer før avtalt konsultasjon.
Ved for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.

 

Vårt mål er å være faglig oppdatert innen våre fagområder og ha et godt nettverk med samarbeidspartnere.
Dette for å kunne gi rask, fleksibel og rett behandling.

 

Linker:

www.norsklogopedlag.no